Ställ din fråga (måste kunna besvaras med ja eller nej) högt och tryck på knappen